Home Serie BCosenza Cosenza, Gucher risponde a Bahlouli: col Pisa finisce 1-1